הרשמה לקייטנת פסח 2022

הרשמה לקייטנת פסח 2022

פרטי החניך

פרטי הורים

הצהרת הורה

לא ידוע לי כי בני / בתי סובל/ת מבעיה רפואית כלשהי המונעת ממנו/ ממנה להשתתף בכל פעילות ספורט או כושר בחוג הגלישה. כמו כן, לבני/ בתי יש ידע בסיסי בשחייה.

הנני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצב בריאות הילד/ה לרכז הקורס, במידה ולא אדווח הריני האחראי.

הנני מאשר/ת בזאת שידוע לי על כך שבני/בתי יצולם/תצולם במהלך פעילות הגלישה ויתכן ותמונותיו/ה יועלו לרשתות החברתיות (פייסבוק, אינסטגרם והאתר הרשמי) של בית הספר לגלישה I-SURF.
תמונותיהם של הילדים לא יעברו לשום גורם שלישי ללא התייעצות מול ההורים וקבלת אישורם בכתב.

גלילה לראש העמוד